Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

 1. Miły gościu! Twoja prywatność jest dla mnie bardzo ważna. Dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie, zanim zaczniesz z niej korzystać, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie lub ustawiasz swoje zgody według swoich preferencji i zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności. Twoja zgoda pozwala mi na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej Twojej wizycie na stronie Terapieznatury.pl.

B. Dane podmiotu, zarządzającego danymi

Administratorem danych, zbieranych przez witrynę terapieznatry.pl (https://terapieznatury.pl). (dalej „witryna”) jest firma TERAPIE Z NATURY TERESA BAGIŃSKA-KRASIŃSKA, ul. Warszawska 31, Łomianki, 05-092, Polska, NIP 1180832569, e-mail: gabinet@terapiezantury.pl, telefon: 502 546 206. Dane zbierane są, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz dostosować swoje preferencje na banerze, który udostępniam na dole mojej strony podczas pierwszej wizyty w całości, a podczas kolejnych jako widget, prowadzący do miejsca, a w którym możesz zmienić ustawienia i preferencje.

C. Zmiany

Informuję, że mogę modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, opublikuję zmienioną Politykę prywatności w witrynie. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w witrynie, a dalszy dostęp do witryny lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecam okresowe przeglądanie tej strony.

D. Jak wykorzystuję Twoje dane:
Informacje, które o Tobie gromadzę, będą wykorzystane w następujących celach:
– Marketing/promocja
– Zbieranie opinii klientów
– Informacje administracyjne
– Ochrona witryny
– Poprawa jakości witryny
– Działania promocyjne

Jeśli będę chciała wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poproszę Cię o zgodę i wykorzystam Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie będą wykorzystywane wyłącznie w celu(ach), na który(-e) wyrazisz zgodę, chyba że będę musiała postąpić inaczej ze względu na przepisy prawne.

E. Twoje prawa
W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawa do wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, jakie mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do mnie na adres gabinet@terapieznatury.pl. Odpowiem na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz mi na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych, lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano Twoich informacji, lub z nich korzystać.

F. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie ważne i zastosuję rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich danych znajdujących się pod moją kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie mogę zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie mogę zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które mi przekazujesz, więc robisz to na własne ryzyko. Pozostałe zasady bezpieczeństwa:

 1. Podejmę zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie gromadzonych danych osobowych.
 2. Wszystkie dane osobowe, które podasz, będę przechowywać na bezpiecznych, chronionych hasłem serwerach.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

G. Linki stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji
Moja witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przeze mnie obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę internetową lub usługę, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza w witrynie. Zdecydowanie zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn, lub usług stron trzecich.

H. Inspektor ds. skarg / ochrony danych
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są przeze mnie zbierane, możesz wysłać do mnie e-mail na adres gabinet@terapieznatury.pl. Nie zatrudniam zewnętrznego administratora danych, sama zajmuję się ich kontrolą i przetwarzaniem. Rozpatrzę Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.

I. Rodzaj zbieranych  danych osobowych

Gromadzone, przechowywane i wykorzystywane mogą być następujące rodzaje danych osobowych:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, który podajesz podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie Kontakt;
 4. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 5. informacje, publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym wybrany i podany przez Ciebie nick oraz ewentualna treść umieszczanych komentarzy czy recenzji moich usług;
 6. informacje, zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do mnie e-mailem lub za pośrednictwem mojej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 7. wszelkie inne dane osobowe, które mi przesyłasz.

Zanim ujawnisz mi dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

J. Ujawnianie danych osobowych

Mogę ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. wszelkim osobom, które wedle zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień, zawartych w niniejszej polityce prywatności, nie będę udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

K. Międzynarodowe transfery danych

 1. Dane osobowe, które publikujesz na mojej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na tej stronie internetowej, np. nick i Twoje opinie oraz komentarze, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie mogę zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 2. Wyraźnie zgadzasz się na ten rodzaj przekazywania danych, opisany w sekcji E.

L. Zachowywanie danych osobowych

 1. W Niniejszej Sekcji L określiłam moje zasady i procedury, dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania moich zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do założonego celu lub celów. Pliki cookie, zgodnie z automatycznymi ustawieniami mojej strony, będą przechowywane maksymalnie przez trzy miesiące od Twojej ostatniej wizyty na mojej stronie, po tym czasie zostaną automatycznie usunięte. Twój adres email będzie przechowywany aż do momentu, w którym poprosisz o jego usunięcie.
 3. Niezależnie od innych postanowień, zachowam dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  a. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  b. jeśli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  c. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

M. Ciasteczka

Moja strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Moja strona używa zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 1. Nazwy plików cookie, których używam na mojej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  a. używam Google Analytics i GoogleAds na mojej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, by poprawić użyteczność strony internetowej, analizować korzystanie ze strony internetowej, administrować stroną internetową, zarządzać witryną, zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej;
 2. większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  c. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, moja strona może wolniej się otwierać i wolniej reagować.

 • Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.
 • Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.